Kategoriler


 Birlikte Mümkün Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için, ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile iş birliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçirilen projeye verilir.
 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü
Bu ödül, aşağıdaki alt başlıklarda yer alan kategorilere özel uygulamaları hayata geçiren projelere verilir.
 Kadınlar için Fayda Yaratanlar
Kadınlar için Fayda Yaratanlar Ödülü, İşimizin Yarını için kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen projelere verilir.
 Gençlerin Yolunu Açanlar
Gençlere Yol Açanlar Ödülü, gençlerin istihdama katılımını destekleyen, kişisel ve kariyer gelişimine katkı sağlayarak İşimizin Yarını’nın yetkinliklerini kazandıran ve onların geleceğine ışık tutan projelere verilir.
 Diğer
Bu ödül, özel olarak korunması gereken sosyal paydaşlar arasında çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi bireylerin İşimizin Yarını’nda güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilir.
 Dijitalleşme Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda sağlayan projeye verilir.
 İş, İş Kültürü ve İş Gücü Dönüşümü Ödülü
Bu ödül, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında, İşimizin Yarını için iş, iş kültürü ve iş gücü dönüşümünün, sektörlerin geleceğin meslekleri/yetkinlikleri* kapsamında güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen projelere verilir. İnsan kaynağına bugünden yatırım yaparak mevcut iş gücünü yarına hazırlamak ve istihdama katılımı destekleyen yeni çalışma modellerini yaygınlaştırmak için hayata geçirilen projeler bu kategoride değerlendirilir. *Geleceğin yetkinlikleri Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı “Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy” (Yarının Meslekleri: Yeni Ekonomide Fırsatları Planlarken) araştırmasındaki yaklaşımla ele alınır.
 İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında fark yaratan projeye verilir.
 Sürdürülebilirlik ve Çevre Ödülü
Bu ödül, İşimizin Yarını kapsamında sürdürülebilir bir dünya için çevreye ve dünya ekosistemine yönelik etki yaratan, ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi için hayata geçirilen projeye verilir.