ÖDÜL ALANLAR


Kategoriler

Bu ödül, Covid-19 sürecinde ülkeye/topluma/çalışana yönelik yenilikçi bir çözüm üreten ve farklı paydaşlar ile iş birliği içerisinde (kamu-sivil toplum-özel sektör gibi iş birliği odağı yüksek olan projeler) hayata geçirilen projeye verilecektir.

Bu ödül, Covid-19 sürecinde yaratıcı ve yenilikçi dijital çözüm sunarak fayda sağlayan projeye verilecektir.
Bu ödül, Covid-19 sürecinde çalışma hayatındaki çalışan deneyimini iyileştiren ve buna yönelik çözümler geliştiren projeye verilecektir.
Bu ödül, Covid-19 sürecinde sürdürülebilir, topluma dokunan, destek sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözüm üreten projeye verilecektir.
Bu ödül, Covid-19 sürecinde canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilen projeye verilecektir.
Bu ödül, Covid-19 sürecinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında fark yaratan projeye verilecektir.
Değerlendirme Kriterleri
Belirli bir toplumsal soruna ya da dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm üreterek olumlu sosyal, çevresel ya da ekonomik etki yaratan bir proje midir?
Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde hedeflere yönelik etkin bir proje yönetiminin sergilendiği bir proje midir?
Projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ya da kurum çalışanlarını sürece dahil eden ve buna benzer yurt içi ve yurt dışı diğer uygulamaların önünü açan örnek bir proje midir?
Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm üreten, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir bir proje midir?
Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir proje midir?
Topluma fayda ve değer yaratmak için sürdürülebilir bir iş modeli geliştiren, toplumun güncel ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşımla diğer girişimcilere örnek olabilecek bir proje midir?
Dijitalleşmeye yönelik fikirler geliştirerek uygulamaya alan, özgün ve uluslararası standartları barındıran bir proje midir?
Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için çözümler geliştiren, kısa, orta ve uzun vadede daha sağlıklı bir toplum ve çalışma ortamı için kültür ve davranış değişikliği sunan bir proje midir?
Sıkça Sorulan Sorular
Başvuru ücretli değildir. Ancak gönüllülük esasına göre başvuru yapan kurum bağışını TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu* altında yer alan “TEV Ortak Yarınlar Ödül Programı Burs Fonu”na yapabilir. Ortak Yarınlar Ödül Programı da bu süreç sonunda yapılan her bir başvuru bağışı için TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na bağışta bulunacaktır.

* TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu: Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın çocukları başta olmak üzere korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda eğitim desteği vermek üzere bağış kabul etmektedir.
Başvuruların www.ortakyarinlar.com uzantılı Ortak Yarınlar Ödül Programı web sayfamızdan yapılması gerekmektedir.
Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Covid-19 salgını süresince ülkemize, topluma ve çalışana yarar sağlamayı amaç edinerek hayata geçirilen tüm projelerle başvuru yapılabilir.
Online başvuru formunda yer alan bilgiler ile başvuru formunu doldururken talep edilen ek bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulur.

Projenin, başvuru yapmadan önce başlamış olması gereklidir.

Başvuru kriterlerine uygun olduğunu düşündüğünüz birden çok projeniz ile farklı ödül kategorilerine başvuru yapabilirsiniz. Bir proje ile uygun olduğunu düşündüğünüz birden fazla kategoriye de başvuru yapabilirsiniz.
Web sitemizde jüri üyeleri hakkında detaylı bilgi yer almaktadır.
Kazanan projelere Ortak Yarınlar Plaketi ve her seneye özgü farklılaşan ödüller verilecektir.
Kazanan projelere ödülleri Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nde teslim edilecektir.
Ortak Yarınlar Ödül Programı için kamu, işçi ve işveren ekosistemleri başta olmak üzere geniş bir kitleye hitap edecek uzun süreli bir iletişim süreci yürütülecektir. Böylece, projeleri ile ödül kazanan kurumların görünürlük ve tanınırlıklarına fayda sağlanacaktır.
Ortak Yarınlar Ödül Programı Hakkında
TİSK, 58 yıldır Türk işverenlerini çalışma hayatında ulusal ve uluslararası platformda temsil etme yetkisi olan tek çatı kuruluştur. TİSK olarak, 20 üye işveren sendikamız ve onlara bağlı işletmeleri ile ülke ekonomisi ve istihdamına katkı sunmaktayız. Temsil ettiğimiz 2 milyon çalışanımız ile istihdama %11 ve sektörlerinde lider binlerce işletme ile ülkemizin milli gelirine %25’lik bir katkı sağlıyoruz. TİSK’e bağlı işletmeler ülkemizin ihracat gelirinin yarısını oluştururken, AR – GE yatırımları ve orta ve yüksek teknolojili ürün imalatı konularında da ülkemizde öncülük yapmaktadır.

Ülkemizin ekonomisine ve çalışma hayatına sunduğumuz tüm bu katkılar ile birlikte odağımıza sosyal sorumluluk bilincini yerleştirerek başta çalışanlarımız olmak üzere, ülkemiz için toplumsal fayda üretmeyi de amaç edindik.

Bu kapsamda, Konfederasyonumuz 2012-2016 yıllarında yürütülen “Herkes için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR for All) Projesi” kapsamında ödül programı düzenlenmeye başladı. Gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı, proje nihai raporunun hazırlanmasıyla birlikte Kasım 2016 döneminde sona erdi. Projenin sonlanması sonrasında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı’nı devam ettirdik. 2014-2019 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri bu konuda teşvik etmek amacıyla geleneksel hale gelen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı “sürecinde, TİSK, ödül alan projeler aracılığıyla 20 milyon kişiye ulaştı. Program, 2020 yılından itibaren “Ortak Yarınlar Ödül Programı” adıyla devam edecek.

Dünya ile aynı zamanda yaşadığımız Covid-19 ile mücadele sürecinde başta tüm vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını, sonrasında da ülkemizin ekonomisini ve refahını düşünüyoruz. Bu süreçte kuruluşların sosyal sorumlulukla geliştirdikleri projelerin görünürlüğünü artırılmasını ve kamuoyu ile paylaşılarak daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamayı değerli buluyoruz.

Bu nedenle, Ortak Yarınlar Ödül Programımızın 2020 yılı için ana temasını Covid-19 ile mücadele sürecinde yapılan projeler olarak belirledik. Ödül programımız aracılığıyla Covid-19 sürecine yönelik projelerin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının gerekliliğine gönülden inanıyor, projelerin ödüllendirilmesini Konfederasyon adına sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.

Her sene düzenlediğimiz, kurumsal sosyal sorumluluk fikirlerinin yarıştığı ve kaybedeni olmayan yarışmamızın bu seneki odağı Covid-19.

Tamamı Covid-19 kategorisinde fikir ve projelerin yarışacağı Ortak Yarınlar Ödül Programı bu alanda bir ‘’ilk’’ belki de ‘’tek’’ olarak yerini alacak. Sonraki yıllarda da bir çok kurumu sosyal sorumluluk projeleri yapmak için motive edecek Ortak Yarınlar Ödül Programı'na ait detaylar için bizi takip edin.